Projekty wykonawcze stacji transformatorowych na potrzeby Elektrowni Fotowoltaicznych

rozdzielnia_elektryczna

Mam projekt budowlany elektrowni fotowoltaicznej, jest tam zaznaczona stacja transformatorowa, czy potrzebuję czegoś jeszcze? – pyta Inwestor, a odpowiedzi udziela mgr inż. Krzysztof Ptak z Res Nova Biuro Projektowe.

- Zdecydowanie tak. Inwestor często jest nieświadomy drogi wymaganej do tzw. energetyzacji Elektrowni Fotowoltaicznej. Poza projektem budowlanym (PB)/ projektem budowlanym zmian (PBZ) wymagane przez właściwy OSD jako minimum są co najmniej niżej wymienione dokumenty:

 • charakterystyka techniczna układu pomiarowo rozliczeniowego wraz ze schematem
 • schemat jednokreskowy z granicą stron OSD/ wytwórca
 • projekt budowlany
 • projekt wykonawczy stacji transformatorowej
 • protokoły z badań linii kablowych, rezystancji uziemienia
 • karta prób transformatora,
 • protokoły wzorcowania przekładników
 • instrukcja współpracy ruchowej
 • harmonogram prób i testów (zależnie od OSD)
 • inne zależne od oddziału.

Przy takiej ilości dokumentów można to oczywiście gromadzić metodą gospodarczą szukając wykonawców do każdego elementu, w opinii naszego eksperta lepiej mieć mniej podwykonawców. Jak mówi Krzysztof Ptak z biura projektowego Res Nova „Ci którzy wyrośli na przetargach publicznych wiedzą jak ważne jest aby cena pierwotna była ceną końcową” podniesienie ceny w przetargach czy zamówieniach sektorowych jest praktycznie niemożliwe, dlatego należy przewidzieć zagrożenia już na etapie wyceny tematu projektowego. Jest to możliwe jedynie, gdy się ma kilkadziesiąt podobnych realizacji, tym samym Res Nova Biuro Projektowe w wycenie usługi daje gwarancję ceny.

„W czym możemy sobie pomóc?” – tak zazwyczaj zaczyna się rozmowa z przyszłym klientem Res Nova. Nasze Biuro Projektowe może pomoc w zakresie projektów budowlanych wszelkiego rodzaju, a zakres projektów wykonawczych  stacji transformatorowych do przyłączenia z siecią Zakładu Energetycznego ZE (obecnie Operator Systemu Dystrybucyjnego OSD) obejmuje komplet tzn. Projekt wykonawczy stacji transformatorowej (PWST), Instrukcję Współpracy Ruchowej (IWR), jeśli wymaga tego OSD – Harmonogram Prób i Testów (HPiT)

Kto może opracować projekt wykonawczy PWST?

- Projekt musi opracować uprawniony projektant elektryk (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych) zrzeszony w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa (PIIB). Dodatkowo ze względu na stopień skomplikowania projektu ważne jest doświadczenie projektanta.

Z czego składa się projekt wykonawczy stacji?

- Jako minimum uzgadniane u poszczególnych Operatorów Systemu Dystrybucyjnego wymagane jest:

 • charakterystyka obiektu, opis poszczególnych rozwiązań, blokad i zabezpieczeń,
 • szczegółowe obliczenia (tu zależne od przyjętych rozwiązań projektant powinien wskazać właściwe)
 • obliczenia i dobór elementów układu pomiarowego, jest to element bardzo ważny podlegający odrębnemu uzgodnieniu i tak zarówno dobór przekładników w tym ich przekładni, mocy rdzeni pomiarowych, listwy pomiarowej, podtrzymaniu zasilania układu pomiarowego, okablowania – jest on szczegółowo sprawdzany,
 • opis i dobór zabezpieczeń,
 • wymagania kodeksu sieciowego Nc RfG i rozwiązania techniczne jego wdrożenia.

Od chwili wdrożenia kodeksu sieciowego wg. Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych jest to jedna z ważniejszych części samego Projektu Wykonawczego jak i innych opracowywanych dokumentów (IWR, HPiT):

- sposób działania zabezpieczeń i telesterowań oraz przesyłanych sygnałów,

- rozbudowanej zgodnej z częścią opisową części rysunkowej,

Wszystko powyższe musi być opracowane w zgodzie z wydanymi Warunkami Przyłączenia do sieci danego przedsiębiorstwa sieciowego.

Na schemacie pokazano przykładowe rozwiązania pola pomiarowego SN, takich schematów w opracowaniu do uzgodnienia jest kilkadziesiąt, do tego dochodzą rysunki producenta stacji – nie są to łatwe projekty, ale realizowało się też trudniejsze.

Efektem oddanym do klienta powinien być uzgodniony projekt PWST, w zależności od zamówienia IWR stacji i HPiT dla danej inwestycji.

Nie ma dwóch identycznych projektów, a każdy operator, czy nawet oddział ma rozwiązania dopuszczalne do współpracy ze swoją siecią, stąd najlepiej przedstawić nam potrzeby inwestora na info@resnova.pl, a profesjonalny projektant branży elektrycznej dokona oceny materiałów i wyceny.

Możliwość komentowania jest wyłączona.