Od czego rozpocząć proces projektowy farmy fotowoltaicznej?

projekt-farmy-fotowoltaicznej

Proces projektowy projektu farmy fotowoltaicznej zwykle zaczyna się od określenia celów projektu i potrzeb klienta. W tym celu należy przeprowadzić analizę, która uwzględni takie czynniki jak: położenie farmy, ilość i rodzaj paneli fotowoltaicznych, wielkość baterii magazynujących energię, (w przypadku jej magazynowania) dobór rodzaju i długości kabli, inwerterów, systemy zabezpieczeń i monitoringu, koszty budowy, ekonomia projektu oraz czas jego realizacji.

Następnie należy przeprowadzić ocenę wydajności farmy fotowoltaicznej. W tym etapie należy określić potencjał energetyczny farmy, obliczyć wydajność paneli fotowoltaicznych, oszacować straty energii związane z eksploatacją systemu, a także uwzględnić warunki pogodowe i klimatyczne (do tego wykorzystujemy specjalistyczne oprogramowanie)

Przed samym projektowaniem należy pozyskać Techniczne Warunki Przyłączenia, gdyż one określają możliwość połączenia farmy z systemem elektroenergetycznym.

Kolejnym etapem jest sam projekt budowlany, który składa się z wymaganych projektów, tzn. projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany. O tym szczegółowo opowiada w webinarze ekspert Krzysztof Ptak z Res Nova Biuro Projektowe: https://www.youtube.com/watch?v=3W4H930F3J8

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę należy opracować Projekt Techniczny, jako część projektu budowlanego.

Często wymagany przez Inwestorów projekt wykonawczy farmy obejmuje tzw. Stringplan czyli sposób połączenia paneli, dobór zabezpieczeń, dobór falowników, uszczegółowienie projektu budowlanego.

Zawsze wymagany jest projekt wykonawczy stacji transformatorowej pokazujący połączenie farmy fotowoltaicznej z siecią elektroenergetyczną. Projekt ten podlega uzgodnieniom z OSD (Operatorem Systemu Dystrybucyjnego) wydającym Warunki Przyłączenia.

Ostatnim etapem procesu projektowego jest budowa i uruchomienie farmy fotowoltaicznej. W tym etapie należy wykonać instalację paneli fotowoltaicznych, systemów magazynowania energii (gdy będzie ona magazynowana i jeśli przewidują to projekty), inwerterów, systemów zabezpieczeń i monitoringu, a także przeprowadzić testy wydajności i jakości.

Możliwość komentowania jest wyłączona.