Magazyny energii w technologii LFP

magazyn-energii

Magazyn energii w technologii LFP to przeważnie zespół urządzeń zamknięty w kontenerze o wymiarach kontenera morskiego. Magazyn umożliwia pobieranie i oddawanie energii do sieci o danym napięciu znamionowym.

Z czego składa się Magazyn Energii?

- akumulatory w technologii LFP

- falownik AC/DC

- systemy bezpieczeństwa

- systemy wentylacji i klimatyzacji

- rozdzielnię nN 0,38kV

Dlaczego technologia LFP w Magazynach Energii?

Bateria akumulatorów LFP to rodzaj akumulatora litowo-żelazowo-fosforanowego, który charakteryzuje się wysoką wydajnością i bezpieczeństwem. Litowo-żelazowo-fosforanowe baterie akumulatorowe są stosunkowo nową technologią, która zyskała popularność dzięki swojej wytrzymałości, wydajności i długiej żywotności.

Oto kilka cech baterii akumulatorów LFP:

  • Wysoka gęstość energii: Baterie LFP mają wysoką gęstość energii, co oznacza, że mogą przechowywać dużą ilość energii w stosunkowo małej przestrzeni.
  • Długa żywotność: Baterie LFP mają długą żywotność, co oznacza, że mogą być ładowane i rozładowywane przez długi czas bez utraty pojemności.
  • Bezpieczeństwo: Baterie LFP są bezpieczne w użyciu, ponieważ nie zawierają łatwopalnych lub wybuchowych materiałów, takich jak lit, kobalt lub nikiel.
  • Wysoka sprawność ładowania i rozładowywania: Baterie LFP mają wysoką sprawność ładowania i rozładowywania, co oznacza, że można je szybko naładować i rozładować.

Dla ułatwienia:

Powyższy schemat przedstawia zespoły baterii akumulatorów, falowniki AC/DC transformator trójuzwojeniowy dopasowujący parametry napięciowe do sieci do której przyłączamy nasz Magazyn.

Niuanse związane z projektowaniem magazynów energii wyjaśnia w rozmowie ekspert Krzysztof Ptak z Res Nova Biuro Projektowe:

Czy magazyn energii można przyłączyć do sieci Średniego Napięcia czy Wysokiego Napięcia?
- Tak, lecz wymaga to zespołu urządzeń, ponieważ do przyłączenia do sieci SN należy zastosować stację transformatorową SN/nN, natomiast do przyłączenia do sieci WN czy NN należy zastosować zespół urządzeń składających się na GPO – Główny Punkt Odbioru.

Jakie wymiary ma Magazyn Energii?
- Przeważnie są to wymiary kontenerów morskich 40 stóp i dla stacji transformatorowych 20 stóp kontenery wysokie. Kontenery morskie mają zwykle standardowe wymiary, które zostały ustalone przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Oto najczęściej spotykane wymiary kontenerów morskich:

  • Kontener wysoki 40-stopowy (HC): długość 12,192 m x szerokość 2,438 m x wysokość 2,896 m

Czy można kontenery ustawić na sobie lub przy sobie?
- Odpowiedź na to pytanie jest trudna. Kontenery morskie konstrukcyjnie można zestawić przy sobie lub na sobie, lecz należy pamiętać iż magazyn energii to zespół urządzeń zamkniętych w takim kontenerze. Każdy producent Magazynu Energii powinien określić minimalne odległości poziome magazynów od siebie oraz odpowiedzieć na pytanie o ich zestawienie. Poza drzwiami na krótszej ścianie kontenera są drzwi na bocznych ścianach tym samym przepisy przeciwpożarowe uniemożliwiają ustawienie ich przy sobie lub na odległość otwartych drzwi (należy zachować drogę ewakuacyjną). Jeśli chodzi o ustawienie ich na sobie to w typowych rozwiązaniach również jest to trudne na dachu ME są urządzenia klimatyzacyjne, poza tym należałoby zapewnić odpowiednie podesty do drzwi głównych i bocznych dostosowane do drogi ewakuacyjnej.

Czy projekt magazynu energii jest trudny do zaprojektowania?
- Projekt magazynu energii jest trudny, jak każdy inny projekt, co zależy od stopnia jego złożoności, gdzie zmiennymi są zarówno skala projektu, technologia, zastosowane rozwiązania techniczne, czy wymagania regulacyjne. Z projektowaniem magazynu energii jest podobnie.

Czy można samodzielnie złożyć wniosek o przyłączenie do sieci Magazynu Energii?
- Tak, tylko jeśli chce się to zrobić poprawnie, to najlepiej pracę tę powierzyć specjalistycznej firmie jak na przykład nasza. Patrząc na koszty przyłączenia jako całości czy choćby zaliczki na poczet przyłączenia wynagrodzenie dla specjalistycznych firm jest stosunkowo niewielkie.


Ogólnie o projektach w fotowoltaice dla wielkoskalowych instalacji PV opowiada nasz ekspert w materiale:

https://www.youtube.com/watch?v=3W4H930F3J8

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: info@resnova.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.